Thursday, January 24, 2008

Ayush 4th birthday

Ayush just turn 4.
Ayush by Gaurav Dhwaj Khadka
A young film maker by Gaurav Dhwaj Khadka
Tutu and the birthday boy by Gaurav Dhwaj Khadka
Birthday cake by Gaurav Dhwaj Khadka
Invitation by Gaurav Dhwaj Khadka
Rekhe by Gaurav Dhwaj Khadka

Taken by Ayush Khadka
Tutu, the teddy bear by Ayush Khadka
Tutu, the teddy bear by Ayush Khadka

No comments: